ေငြေစ်း

အမိျမန္မာျပည္မွ မိသားစုထံသို႔ေငြလႊဲလိုပါက ယေန႕ေငြေစ်း 1230 ျဖစ္ပါသည္

SKY VEGA RACER 2 (SK from KT )

လက္ရိွလိုင္းဖုန္း အသံုးၿပဳေနသူမ်ား လက္ရွိနံပါတ္အတိုင္း---40,000 won
ကဒ္ဖုန္းအသံုးၿပဳေနသူမ်ား လက္ရိွနံပါတ္အတိုင္း           ---80,000 won
တစ္လ - - Local --- 120 minute
             massage ---200 time
                  Data  --- 1.5gb
  ပထမလ-- လိုင္းေၾကး 34000, လိုင္းအသံုးၿပဳခ 5000, ဆင္းကဒ္ 9900,service -8470,total 41000 won
  ဒုတိယ-တတိယလ  31000 won ၊ ၃လ အသံုးၿပဳၿပီးလွ်င္ မိမိနွစ္သက္ရာလိုင္း ေၿပာင္းလဲ အသံုးၿပဳနိုင္သည္။
အနည္းဆံုး ၆လ အသံုးၿပဳရပါမည္။
            ID ကဒ္ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ဘဏ္စာအုပ္ လိုအပ္သည္။
           သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဘဏ္စာအုပ္ၿဖင့္မရပါ။

ULTRA mobile ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္ တည္ေနရာ

 ULTRA mobile ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္သို႔ လာေရာက္လိုေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင္႔  ဘူေဖ်ာင္းစေတရွင္ ေရွာ႔ပင္းေမာ ( Bupyeong Station Shoppingmall) ပထမထပ္ နံပါတ္ ၉၂ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါရေစ။ ဖုန္းျဖင္႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလိုသူမ်ားအေနျဖင္႔ ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါျပီ။

ULTRA mobile
Bupyeong Station Shoppingmall
First  floor NO.92
TEL                 :  070-7360-7367
Fax                 :  032-511-9520

ဆက္သြယ္ရန္
  :  010-9452-7475
  :  010-7276-7475

SAMSUNG GALAXY MEGA ( KT from SK )

လက္ရိွလိုင္းဖုန္း အသံုးၿပဳေနသူမ်ား လက္ရွိနံပါတ္အတိုင္း--- 190000won
                                                     နံပါတ္အသစ္ --- 190000won
                                                                     ၁လ - free မိနစ္
မက္ေဆ့ခ်္ - free
4G data - 9GB
ပထမလ - လိုင္းေဳကး 75000, လိုင္းအသံုးၿပဳခ  4752, ဆင္းကဒ္ 9900, service -17500, total  72000won
ဒုတိယလမွ ပဥၥမလထိ - 62000won
၆လေၿမာက္မွစ၍  51500 won  ျဖင့္သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။ပထမ ၃ လ သံုးစြဲဲျပီးလ်ွင္ မိမိ နွစ္သက္ရာလိုင္းေျကး အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ အနည္းဆံုး ၆ လ အသံုးၿပဳရပါမည္။အေ၀းမွ ၀ယ္ယူမွာျကားလိုသူမ်ားအတြက္လည္း စာတိုက္မွတဆင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္ . . .010-9452-7475
                            010-7276-7475
  ID ကဒ္ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ဘဏ္စာအုပ္ လိုအပ္သည္။
           သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဘဏ္စာအုပ္ၿဖင့္မရပါ။

SKT VEGA NO.6 LINE PHONE ( KT from SK )

လက္ရိွလိုင္းဖုန္း အသံုးၿပဳေနသူမ်ား လက္ရွိနံပါတ္အတိုင္း--- 140000won
                                                     နံပါတ္အသစ္ --- 140000won
                                        ၿမန္မာေဖာင့္ အသင့္ထည္႔ၿပီး
္္
၁လ - sk လိုင္းတူ ္မနန မိနစ္
မက္ေဆ့ခ်္ - free
4G data -550 mb
ပထမလ - လိုင္းေဳကး 35000, လိုင္းအသံုးၿပဳခ  4752, ဆင္းကဒ္ 9900, service -8500, total  42000won
ဒုတိယလမွ ပဥၥမလထိ - 32000won
၆လေၿမာက္မွစ၍  27000 won  ျဖင့္သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။ပထမ ၃ လ သံုးစြဲဲျပီးလ်ွင္ မိမိ နွစ္သက္ရာလိုင္းေျကး အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ အနည္းဆံုး ၆ လ အသံုးၿပဳရပါမည္။အေ၀းမွ ၀ယ္ယူမွာျကားလိုသူမ်ားအတြက္လည္း စာတိုက္မွတဆင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္ . . .010-9452-7475
                            010-7276-7475
  ID ကဒ္ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ဘဏ္စာအုပ္ လိုအပ္သည္။
           သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဘဏ္စာအုပ္ၿဖင့္မရပါ။

SAMSUNG GALAXY S2 HDLTE LINE PHONE ( SK from KT )

လက္ရိွလိုင္းဖုန္း အသံုးၿပဳေနသူမ်ား လက္ရွိနံပါတ္အတိုင္း---60,000 won
ကဒ္ဖုန္းအသံုးၿပဳေနသူမ်ား လက္ရိွနံပါတ္အတိုင္း           ---100,000 won
တစ္လ - - Local --- 120 minute
             massage ---200 time
                  Data  --- 1.5 gb
  ပထမလ-- လိုင္းေၾကး 34000, လိုင္းအသံုးၿပဳခ 5000, ဆင္းကဒ္ 9900,service -8470,total 41000 won
  ဒုတိယ-တတိယလ  31000 won ၊ ၃လ အသံုးၿပဳၿပီးလွ်င္ မိမိနွစ္သက္ရာလိုင္း ေၿပာင္းလဲ အသံုးၿပဳနိုင္သည္။
အနည္းဆံုး ၆လ အသံုးၿပဳရပါမည္။
            ID ကဒ္ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ဘဏ္စာအုပ္ လိုအပ္သည္။
           သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဘဏ္စာအုပ္ၿဖင့္မရပါ။

SAMSUNG GALAXY NOTE LINE PHONE 32gb ( SK from KT )

လက္ရိွလိုင္းဖုန္း အသံုးၿပဳေနသူမ်ား လက္ရွိနံပါတ္အတိုင္း---150000 won
ကဒ္ဖုန္းအသံုးၿပဳေနသူမ်ား လက္ရိွနံပါတ္အတိုင္း           ---250000 won
တစ္လ - - Local --- 120 minute
             massage ---200 time
                  Data  --- 1.5 gb
  ပထမလ-- လိုင္းေၾကး 34000, လိုင္းအသံုးၿပဳခ 5000, ဆင္းကဒ္ 9900,service -8470,total 41000 won
  ဒုတိယ-တတိယလ  31000 won ၊ ၃လ အသံုးၿပဳၿပီးလွ်င္ မိမိနွစ္သက္ရာလိုင္း ေၿပာင္းလဲ အသံုးၿပဳနိုင္သည္။
အနည္းဆံုး ၆လ အသံုးၿပဳရပါမည္။
            ID ကဒ္ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ဘဏ္စာအုပ္ လိုအပ္သည္။
           သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဘဏ္စာအုပ္ၿဖင့္မရပါ။

Samsung Galaxy Note 3 ကို အေသးစိတ္ေလ႔လာၾကည့္ျခင္း

ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ႔တဲ႔ Galaxy Note 2 ကို ထပ္မံအရည္အေသြးတိုးျမင္႔ထားတဲ႔ Samsung Galaxy Note 3 ဟာ ယခု အခ်ိန္မွာ ဆိုရင္ ေစ်းကြက္မွာ ကိုေရာက္ရွိလာခဲ႔ပါျပီ။
Samsung Galaxy Note 3 ဟာဆိုရင္ ဘာလင္ IFA ကုန္စည္ျပပြဲမွာ မိတ္ဆက္ ျပသခဲ႔တာျဖစ္ျပီး Note 2 ထက္ ပိုမိုဆန္းသစ္ တဲ႔ Design နဲ႔ လွပ သပ္ရပ္တဲ႔ သားေရေနာက္ဖံုးေလး တပ္ဆင္ထားတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ ၄င္း Galaxy Note 3 ဟာဆိုရင္ျဖင္႔ အားေကာင္းလွေသာ ေမာင္းႏွင္ အင္ဂ်င္ ႏွစ္မ်ိဳးထုတ္လုပ္မွာျဖစ္ျပီး LTE အတြက္ Qualcomm Snapdragon 800 processor ကို အသံုးျပဳထားျပီးေတာ႔ GSM အတြက္ Octa-core 1.9 GHz Cortex-A15 နဲ႔ 1.3 GHz Cortex-A7 CPU ႏွစ္မ်ိဳးကို အသံုးျပဳေပးထားပါတယ္။ Note 3 မွာ Android ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး Version ျဖစ္တဲ႔ Jelly Bean 4.3 ကို သံုးျပဳထားတာကို ျမင္ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ Galaxy Note 3 ရဲ႕ Designေတြ, Featuresေတြနဲ႔ Performance ေတြ  ကို အေသးစိတ္ေလ႔လာၾကည့္ရေအာင္လားဗ်ာ
 
Design

ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ Samsung Galaxy S4 နဲ႔ Note 3 ကို ႏွိဳင္းယွဥ္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ခုဟာ ဆင္တူေနတာကို ေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ႔ Samsung Galaxy Note 3 က ပိုမိုၾကီးမားေနတာကို ေတြ႔ရပါလိမ္႔မယ္။ S4 လိုပဲ Note 3 မွာလဲ သတၱဳစပ္ ေဘာင္နဲ႔ ကာထားတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ေပမဲ႔ ေက်ာဘက္မွာေတာ႔ ေတာက္ေျပာင္ေခ်ာေမြ႔တဲ႔ ပံုစံ မဟုတ္ေတာ႔ပါဘူး၊ ေဖာက္သားေရ ကိုအသံုးျပဳခ်ဳပ္လုပ္ထားတဲ႔ Design ကိုေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။ အဲ႔ဒီလို Note 3 မွာ ေဖာက္သားေရကို အသံုးျပဳလိုက္တာက Samsung အတြက္ ေတာ္ေတာ္ ကံေကာင္းေစတယ္ဆိုရမွာပါ။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ႔ ေက်ာဖက္က သားေရကာဗာေလးေၾကာင္႔ ႔လက္ကို အဆီမထြက္ေစေတာ႔ပါဘူး။ ကိုင္ရတာ ၾကီးတာတစ္မ်ိဳး၊ Note 2, S4 တို႔လို ပလပ္စတစ္ေျပာင္ေခ်ာေခ်ာၾကီးဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကို စိတ္ညစ္ေစမွာ အမွန္ပါ။  အခုေတာ႔ Note 3 ရဲ႕ ေနာက္ သားေရကာဗာ က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အဆင္ေျပေစတဲ႔ အျပင္ လူအထင္ၾကီးေစဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ တစ္ဆက္ထဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ Note 3 အတြက္ထုတ္ထားတဲ႔ S View Cover အေၾကာင္းပါ ေလ႔လာၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

  S View Cover ဟာ ေဖာက္သားေရ ကာဗာ ေနရာမွာ အစားထိုးျပီး အသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏွဳန္းကေတာ႔ စင္ကာပူေဒၚလာ ၈၈ ေဒၚလာ ရွိျပီး PVC လို ပစၥည္းမ်ိဳးကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ S View Cover ေလးဟာ ၾကိဳးမဲ႔ အားသြင္းျခင္းကို စြမ္းေဆာင္ ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ျပီး Cover ေလးကို ပိတ္လိုက္ရင္လဲ S View Window ေလးကို Active ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ LG အမ်ိဳးအစား G2 ဖုန္းရဲ႕  Quick Window နဲ႔ ဆင္တူျပီး S View Window ေလးကေန ကင္မရာကို လွ်င္ျမန္စြာဖြင္႔ျခင္း၊ Memo app ကို လွ်င္ျမန္စြာ ဖြင္႔ျခင္း၊ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း၊ Message ပို႔ျခင္း၊ဖတ္ျခင္း စသည္ျဖင္႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ S View Window ေလးဟာ တစ္ကယ္အသံုး၀င္တယ္လို႔ ဆိုလို႔ရပါတယ္။
 အျပင္ Feature ကို ဆက္လက္ၾကည္႔ရွဳ မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ Samsung ဖုန္းအားလံုးမွာ ပါသလိုပဲ Note 3 မွာလဲ သိသာတဲ႔ Home Button ခလုတ္ေလး ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ျပီး ေဘးတစ္ဖက္ တစ္ခ်က္စီမွာေတာ႔ Touch နဲ႔ အာရံုခံသြားမဲ႔ ခလုတ္ ၂ခု ပါ၀င္တာ ေတြ႔ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Back key Arrow ေလးကို ညာဖက္မွာ ထားထားတာ ျဖစ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဘယ္ဖက္လက္နဲ႔ ကိုင္ရင္ ေတာင္ လက္မေလး အလြယ္ဆြဲဆန္႔ျပီး အသာဖိလိုက္ရံဳပါပဲ။
Samsung ဟာ Apple ထက္အရင္ Plastic နဲ႔ထုတ္တာျဖစ္တဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ Note 3 ကို လဲ Plastic နဲ႔ျမင္ေတြ႔ရတာပါ။ ေကာင္းတဲ႔ ဘက္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ Plastic ေၾကာင္႔ ေစ်းႏွဳန္းလဲ သက္သာ သတၱဳကို ကိုင္ေနရတာလဲ မဟုတ္ေတာ႔ဘူးလို႔ ဆိုရမွာပါ။
ေနာက္တစ္ခ်က္ အေနနဲ႔ Note 3 ဟာ Display ၅.၇လက္မ ရွိတာေၾကာင္႔ ၅.၅လက္မ ရွိတဲ႔ Note 2 ထက္ အနည္းငယ္ ၾကီးေနတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ဒါေၾကာင္႔ Note 3 က ပိုၾကီးပါတယ္လို႔ ေျပာဖို႔ထက္ မဆိုသေလာက္ ၾကီးပါတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ ေနာက္ျပီးေတာ႔ Super AMOLED 388 ppi နဲ႔ 1920 x 1080 pixels ကို ေျပာင္းထားတာေၾကာင္႔ HD ကေန Full HD အျဖစ္ကို ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။
Note 3 ရဲ႕ အထူဟာ ၈.၃မီလီမီတာသာ ရွိတာေၾကာင္႔ Note 2 ၉.၄မီလီမီတာ နဲ႔ ယွဥ္ရင္ အနည္းငယ္ပါးသလို အေလးခ်ိန္က်ျပန္ေတာ႔လဲ Note 3 က ၁၆၈ဂရမ္ သာရွိတာေၾကာင္႔ ၁၈၃ဂရမ္ရွိတဲ႔ Note 2 ထက္ ပိုေပါ႔ပါတယ္။
 Samsung Galaxy Note 3 မွာ ညာဖက္ေအာက္ေျခေထာင္႔မွာ S Pen လို႔ေခၚေလ႔ရွိတဲ႔ Stylus Pen ေလးပါ၀င္ပါေသးတယ္။ အဲ႔ေကာင္ေလးကို  မေတာ္တဆ ထြက္က်တဲ႔ ဒဏ္က ေ၀းေအာင္ ဆြဲထုတ္ရက်ပ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ Design ကို အေသးစိတ္ လိုက္ၾကည့္ရင္ ေနာက္ဆံုး တစ္ခုကေတာ႔ USB 3.0 Port ကို အသံုးျပဳထားတာကိ ေတြ႔ရျပီး ေဒတာေတြ လွ်င္လွ်င္ ျမန္ျမန္ ကူးယူႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အားသြင္းျမန္ဖို႔ အတြက္ ကူညီေပးမွာျဖစ္ျပီး အရင္ micro-USB ၾကိဳးေတြနဲ႔ ပဲ အလုပ္လုပ္လို႔ရေအာင္ Design ထုတ္ထားတာ ေတြ႔ရမွာပါ။

Features

Android ေနာက္ဆံုး Version 4.3 ကို အသံုးျပဳထားတဲ႔ Galaxy Note 3 ဟာဆိုရင္ LTE Version အတြက္
Qualcommရဲ႕ Snapdragon 800 quad-core processor ကို အသံုးျပဳထားျပီး 2.3 GHz ရွိတဲ႔ Speed နဲ႔ RAM 3GB ကိုထည့္သြင္းထားပါတယ္။ GSM အတြက္က Octa-core 1.9 GHz Cortex-A15 နဲ႔ 1.3 GHz Cortex-A7 CPU ႏွစ္မ်ိဳးသံုးထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္႔ အထင္ေတာ႔ Samsung ဟာ Note 3 ကို Multitasking ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ပဲ ျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။
အရင္ထြက္ခဲ႔တဲ႔ Note Device ေတြမွာ လိုမ်ိဳးပဲ Note 3 မွာလဲ S Pen ပါ၀င္ပါတယ္။ Note 3 မွာ ထပ္တိုးလာတာေလးကေတာ႔ S Pen ဆြဲထုတ္လိုက္တာနဲ႔ တန္းေပၚလာမဲ႔ Air Command ေလးပါပဲ။ အဲ႔ေကာင္ေလးက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို Action Memo, Scrapbooker, Screen Write, S Finder နဲ႔ Pen Window ေတြကို လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေစမွာပါ။ Action Memo ေလးက app ေတြကို လက္နဲ႔ေရးျပီး ေခၚဖို႔ပါ။  အဲဒါေလးနဲ႔ ဖုန္းေခၚ၊ Contact အသစ္ထည့္လဲ လုပ္လို႔ရပါေသးတယ္။Scrapbooker ကေတာ႔ အဓိက ကေတာ႔ သင္ ၾကည္႔ေနတာကို High Light လုပ္ေပးတာျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္ခ်ိန္က်ရင္ ျပန္လည္ ေခၚလို႔ရေအာင္လည္း URL စသည္ကို သိမ္းထားေပးပါတယ္။
Screen Write ကေတာ႔ နာမည္ အတိုင္းပဲ သင္ Screen ေပၚမွာ Comment ေပးလိုက္တာနဲ႔ သူက အလုပ္လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
S Finder ေလးကေတာ႔ ဖုန္းထဲကဟာ တစ္စစီ ေမႊေႏွာက္ ရွာမလား၊ Online ေပၚတက္ရွာ မလား အားလံုးလုပ္ေပးပါလိမ္႔မယ္။
Pen Window ကေတာ႔ သင္႔ App တစ္ခုေပၚကို ေနာက္ Application တစ္ခု Pop Up လုပ္ျပီး အသံုးျပဳေစမွာပါ။
ေနာက္ထပ္မိုက္တဲ႔ Feature ေလးကေတာ႔ One-Hand View ေလးပါပဲ။ Shake လိုက္ျခင္းအားျဖင္႔ Screen အရြယ္အစားကို 4.3 လက္မေလာက္အထိေသးေအာင္ လုပ္ပစ္လိုက္ျပီး Screen ေပၚမွာ touch button ေလးေတြပါလာတာပါပဲ။ အဲ႔ဒါေလးက သင္လက္တစ္ဖက္ထဲနဲ႔ ကိုင္ဖို႔ ရွိလာတဲ႔ အခ်ိန္မွာ အသံုး၀င္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
Camera အေနနဲ႔ကေတာ႔ 13 megapixel ရွိတာေၾကာင္႔ သင္႔ကုိ ရုပ္ထြက္ပိုေကာင္းေစမွာပါ။ ဒါေပမဲ႔ အနည္းငယ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရွိတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ Autofocus က Auto မခ်ိန္တာ၊ ေနာက္ျပီး ပံုတစ္ခါ ရိုက္ျပီးတုိင္း ျပန္လည္ ၾကည္ေအာင္ေစာင္႔ေနရတာ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။
ေနာက္ျပီး Shooting Option မပါ၀င္တာကို ေတြ႔ျမင္ရပါေသးတယ္။ အဲဒါက ညအေမွာင္၊ ျမင္းကြင္းက်ယ္ ရိုက္ျခင္း၊အနီးကပ္ရိုက္ျခင္း စတာေရြးစရာ မပါ၀င္တာေၾကာင္႔ ပံုဟာ တစ္မ်ိဳးထဲကိုပဲ အခ်ိဳ႕တစ္ေလ အဆင္မေျပတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
 
 ေနာက္ဆံုး Feature အေနနဲ႔ Video ကုိ 4K အရည္အေသြးနဲ႔ ရိုက္ႏိုင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

Preformance
Galaxy Note 3 ဟာ quad-core Qualcomm Snapdragon 800 2.3GHz processor ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္လို႔ အျခား Qualcomm သံုးတဲ႔ အရည္အေသးျမင္ Device ေတြထက္သာေနတာကို ေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။ Note 3 ဟာဆိုရင္ 3DMark IceStorm Unlimited test မွာ Score 15,366 ထိရရွိထားတာကို ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။Samsung Phablet Note 3 မွာ ျဖဳတ္လဲလို႔ ရတဲ႔ Battery 3,200mAh ပမာဏ က သင္႔ကို ခရီးထြက္တဲ႔ အခါမွာ ေတာင္ စိတ္ခ်လက္ရ ယူသြားလို႔ ရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အသက္ထြက္အားလဲ ေကာင္းပါတယ္။ ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲ ထည့္ထားလွ်င္ေတာင္မွ ဖုန္းရဲ႕ Speaker က အသံကို ၾကားႏိုင္ပါတယ္။

Specs Sheet အေနနဲ႔ၾကည္႔မယ္ဆိုရင္ေတာ႔

First released:
     September 25, 2013

Type :

    Capacitive touchscreen smartphone

Form factor:

    Slate, phablet

Dimensions:

     151.2 mm (5.95 in) H
     79.2 mm (3.12 in) W
     8.3 mm (0.33 in) D


Weight:

     168 g (5.9 oz)

Operating system:

     Android 4.3

System on chip:

     Samsung Exynos 5 Octa 5420 (GSM version)
     Qualcomm Snapdragon 800 (LTE version)
 

CPU:
    Octa-core 1.9 GHz Cortex-A15 and 1.3 GHz Cortex-A7 (GSM version)
     2.3 GHz quad-core Krait 400 (LTE version)

GPU:

     ARM Mali T628MP6 GPU (GSM version)
     Adreno 330 (LTE version)


Memory:

     3 GB LPDDR3

Storage:

     32/64 GB flash memory

Removable storage:

     microSDXC up to 64 GB

Battery:

     3,200 mAh [User replaceable]

Display:

     5.680 in (144.3 mm) Super AMOLED 388 ppi 
     (1920×1080) (PenTile matrix) (16:9 aspect ratio)

Rear camera:

     13-megapixel, camera with autofocus, BSI, 1080p and 4K video recording

Connectivity:        

    Wi-Fi :802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz)
    Wi-Fi Direct
    Wi-Fi hotspot
    DLNA
    Miracast
    GPS/GLONASS
    NFC
    Bluetooth 4.0
    Infrared
    USB 3.0 (Micro-B port, USB charging)
    USB OTG 1.3
    MHL 2.0
    HDMI (TV-out, via MHL A\V link)
    3.5 millimetres (0.14 in) headphone jack

Other:

     Accelerometer, Barometer, Gesture sensor, Gyroscope, Hall effect sensor, Hygrometer, Magnetometer, Proximity sensor, RGB light sensor, Thermomete
 
ျဖစ္ပါတယ္။


 Conclusion
 

နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ေတာ႔  Samsung က ထုတ္တဲ႔ Note ေတြဟာ အျခားစမတ္ဖုန္းေတြနဲ႔ Screen အရြယ္အစားၾကီးမားျခင္း၊  S Pen ပါရွိျခင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပိဳင္စံရွားပါပဲ။ Battery လဲ ၾကာရွည္ခံတာ ေတြ႔ရသလို Multitasking ေတြအတြက္ Precessor လဲ ေကာင္းမြန္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေျပာစရာကေတာ႔ Camera ေလးပါပဲ။ ဒါေပမဲ႔ Camera ကို Software Update မွာ ျပန္ျပင္သြားလိမ္႔မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။


SAMSUNG GALAXY MEGA LINE PHONE ( SK from KT )

လက္ရိွလိုင္းဖုန္း အသံုးၿပဳေနသူမ်ား လက္ရွိနံပါတ္အတိုင္း---150000 won
ကဒ္ဖုန္းအသံုးၿပဳေနသူမ်ား လက္ရိွနံပါတ္အတိုင္း             ---170000 won
တစ္လ - - Local --- minute free
                 massage --- free
                 Data  --- 20 Gb
 ပထမလ-- လိုင္းေၾကး 77000, လိုင္းအသံုးၿပဳခ 5000, ဆင္းကဒ္ 9900,service -18000,total 74000 wonဒုတိယ-တတိယလ  64000 won ၊ ၃လ အသံုးၿပဳၿပီးလွ်င္ မိမိနွစ္သက္ရာလိုင္း ေၿပာင္းလဲ အသံုးၿပဳနိုင္သည္။ အနည္း

Iphone 4s line phone ( KT from SK )


 
Iphone မွ Iphone ျဖစ္ေနတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ေတာ႔ သတင္းေကာင္းေလးတခုပါပဲ ေနာက္တခုက ကဒ္ဖုန္းအသံုးျပဳေနတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ အသားကဒ္ကုန္သြားလို႕ ခနခနျဖည္႔ေနရတဲ႔ ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လိုင္းဖုန္းကို စိတ္ခ်လုက္ခ်အသံုးျပဳသြားႏိုင္ရန္အတြက္လဲ လိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳနည္းမ်ားကိုပါ နားလည္ေအာင္ရွင္းျပေပးျပီးမွ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြက လိုင္းဖုန္းသံုးရင္ ေဘေတြအမ်ားၾကီးက်တယ္ ပိုက္ဆံေတြအမ်ားၾကီးျဖတ္တယ္လို႕ ထင္ၾကပါတယ္။ လုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳေနတဲ႕လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ႔နားလည္ျပီးသားပါ။ လိုင္းဖုန္းသံုးတဲ႔ လူေတြအတြက္အားသာခ်က္ကေတာ႔ ျပည္တြင္းမွာေခၚဆိုဖို႕ အသားကဒ္နဲ႕ ျပည္တြင္းကဒ္ထည္႔စရာမလိုပါဘူး။ မိနစ္ ၃၀၀ မကုန္ခင္ စင္တာမွ မတ္စိတ္(SMS) ပို႕ေပးပါတယ္။ လိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳျပီဆိုရင္ေတာ႔ ျပည္ပကို အထူးအားျဖင္႔ အမိျမန္မာျပည္ကိုေခၚဆိုရာမွာေတာ႔ သတိထားရပါမယ္။ အမိျမန္မာျပည္နဲ႕ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားကိုေခၚဆိုမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ Overseas Card (ျပည္ပေခၚဆိုရန္ကဒ္) ကိုအသံုးျပဳျပီးမွေခၚဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနတ္အသံုးျပဳရာမွာေတာ႔ ပိုသံုးလို႕ပိုျဖတ္တယ္ဆိုတာမရွိပါဘူး။ မိမိယူထားတဲ႔လိုင္းေပၚမူတည္ျပီး လစ္မစ္ကုန္သြားရင္ လုိင္းအျမန္္ႏႈန္းက်သြားမွာပါပဲ။ အြန္လိုင္းကေန ဂိမ္းေတြ၀ယ္မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ကုဒ္နံပါတ္ေတြေတာင္းပါလိပ္မယ္ တခါတည္းတန္း၀ယ္လို႕မရပါဘူး။ ဒါေလးေတြကို သတိထားႏုိင္မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ဘာျပႆနာမွ ရွိလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကဲဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ႔ ေအာက္မွာ Iphone 4s လက္ရွိကိုင္ေနသူေတြအတြက္လိုင္းဖုန္း ေစ်းႏႈန္းေလးေတြ ေဖၚျပထားပါတယ္။

 iphone 4s
လက္ရိွ လိုင္းအသံုးၿပဳေနသူမ်ားနွင့္ နံပါတ္အသစ္ေလ်ွာက္လိုသူမ်ားအတြက္ 16gb---270000won
                                                                                                                    32gb---320000won
လစဥ္ေၾကး ၁လ 54000 won
korea local --- 300 minute
 massage---200 time
     Data---3G free
  ID ကဒ္ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ဘဏ္စာအုပ္ လိုအပ္သည္။
         သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဘဏ္စာအုပ္ၿဖင့္မရပါ။

မိတ္ေဆြ သူငယ္မ်ား အတြက္ အထူး၀န္ေဆာင္မႈ႕

                         
 
                            ကဒ္ဖုန္း အသံုးၿပဳရာတြင္ အဆင္မေၿပသူမ်ား
                           ကဒ္ဖုန္းမွ လိုင္းဖုန္းေၿပာင္းလဲ အသံုးၿပဳလိုသူမ်ားအတြက္
                           မိမိတို႕ လက္ရွိ အသံုးၿပဳလွ်က္ရွိေသာ ကဒ္ဖုန္း နံပါတ္အတိုင္း
                           လိုင္းဖုန္း (KT) ေၿပာင္းလဲအသံုးၿပဳနိုင္ ရန္အတြက္
                            Ultre Mobile မွ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
                           မိမိတို႔နွစ္သက္ရာ လိုင္းဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလဲ ဖုန္းဆက္ေမးၿမန္းနိုင္ပါသည္။
                             
                           ဆက္သြယ္ရန္...010-9452-7475
                                                    010-7276-7475
                                                    070-7360-7367

ရပ္ေ၀း ရပ္နီးမွ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ online shopping


မဂၤလာပါ ... Ultra Mobile  မွ ကိုရီးယားနိုင္ငံ ရပ္ေ၀း ရပ္နီးမွ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္
online မွတဆင့္ line phone,card phone ,international calling card မ်ားအား အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႔စြာ ၀ယ္ယူနိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။
ရပ္ေ၀းမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ား line phone , card phone မ်ား၀ယ္ယူလိုပါက မိမိတို႔ ID ကဒ္ကို ဓာတ္ပံုရိုက္၍
ၿဖစ္ေစ၊  scan ဖတ္၍ၿဖစ္ေစ mail (သို႔) massage ပို႔ေဆာင္ေပးပါက စာတိုက္မွတဆင့္ စက္ရံုသို႔ၿဖစ္ေစ၊
မိမိတို႔ ေနထိုင္ေသာ အေဆာင္သို႔ၿဖစ္ေစ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။
မိမိ၀ယ္ယူေသာ ဖုန္းနွင့္ ပတ္သက္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿပီးၿပည့္စံုေအာင္ၿပဳလုပ္၍ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။
မိမိ၀ယ္ယူလိုေသာ line phone, card phone မ်ားကိုလဲ ဖုန္းဆက္ ေမးၿမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။

                                      ဆက္သြယ္ရန္...010-9452-7475
                                                               010-7276-7475
                                                               070-7360-7367

LG G2 LINE PHONE (SK from KT )

လက္ရိွလိုင္းဖုန္း အသံုးၿပဳေနသူမ်ား လက္ရွိနံပါတ္အတိုင္း---400000 won
ကဒ္ဖုန္းအသံုးၿပဳေနသူမ်ား လက္ရိွနံပါတ္အတိုင္း           ---530000 won
တစ္လ - - Local --- minute free
             massage --- free
                  Data  --- 20 Gb
  ပထမလ-- လိုင္းေၾကး 77000, လိုင္းအသံုးၿပဳခ 5000, ဆင္းကဒ္ 9900,service -18000,total 74000 won
  ဒုတိယ-တတိယလ  64000 won ၊ ၃လ အသံုးၿပဳၿပီးလွ်င္ မိမိနွစ္သက္ရာလိုင္း ေၿပာင္းလဲ အသံုးၿပဳနိုင္သည္။
အနည္းဆံုး ၆လ အသံုးၿပဳရပါမည္။
            ID ကဒ္ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ဘဏ္စာအုပ္ လိုအပ္သည္။
           သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဘဏ္စာအုပ္ၿဖင့္မရပါ။